Senast uppdaterad 19/5-2024

Vi på Hemhjälp på Costa Blanca har nu funnits sedan 2003.

Vi på Hemhjälp på Costa Blanca kommer alltid på ett besök i hemmet eller på sjukhuset för information om oss och hur vi kan hjälpa kunden. Detta besök är alltid gratis.

Vi finns här när du eller någon nära behöver hjälp eller stöd.
Många skandinaver som bor här vet själva hur ens livsvillkor kan ändras.
På grund av en olycka, ålder, eller tillfällig sjukdom.
För vissa människor behöver hjälp varje dag och vissa enstaka gånger i veckan eller någon gång i månaden.

I bland så vill man bara ha en läkare hem.

RUT: Inget avdrag ges för: Hälsovård som utförs av någon med yrkeslegitimation, till exempel läkare, sjuksköterska. Inte heller: Att vaka över en person för att kontrollera puls, ta blodprov, Medicinering eller på annat sätt bidra med hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. Enligt Skatteverket.

ASSISTANSHJÄLP I HEMMET MED ”RUT” AVDRAG

 • Hjälp att komma upp och i sängen.
 • hjälp med personlig hygien.
 • På- och avklädning.
 • Hjälp med toalettbesök
 • Lätt matlagning.
 • Hjälp med matning
 • Ledsaga.
 • Att vaka över en förvirrad person för att förhindra att hen lämnar bostaden.
 • Hjälp vid promenader.
 • Enklare ärenden på vårdcentral
 • Enkla ärenden på bank.
 • Enkla ärenden Matbutik.
 • Eller andra butiker i sällskap med köparen.
 • Städhjälp.

Vi har nu RUT åt er som inte kan städa eller inte vill städa.

Hur viktigt är det med att förstå Spanska när man skall bo på ett spansk vårdhem för att få Rehabilitering.
Förstår man inte vad sjukgymnasten säger med händer och fötter kan man inte tillgodose sig Rehabiliteringen.
Man måste förstå alla rörelser som sjukgymnasten vill utföra.
Därför är det bättre att återvända hem till sitt hemland och får Rehabilitering på sitt eget språk.
Och sedan komma tillbaka till Spanien om så är möjligt.
Enlig Svensk lag:
Har alla som har fylt 65 år eller är förtids pansionerade, all rätt till sjukvård och rehabilitering i Sverige oavsett om man har Residence i Spanien eller inte.
Om man inte kan ta sig hem på ett vanligt fly, har vi Ambulanstransporter även för Rehabiliterings patienter till Danmark, Sverige och Norge och då kommer man in på Ambulans intaget och blir inskriven OMG.PERSONLIG ASSISTENT UNDER FLYGRESAN:
Vi har undersköterskor / Sjuksköterskor som följer med på flygresan hem eller till Spanien


TOLKHJÄLP
På Sjukhus eller vårdcentralen,

Efter höftledsoperation Undvik flygresor de första 3 månaderna efter din operation för att undvika blodpropp.
”Det gäller alla Led operationer”

När man blir utskriven från sjukhuset!

När du eller din anhörig blir utskriven från sjukhuset och blir hänvisade till ett sjukhem, finns alternativet att ta en ambulanstransport (Sjuktransport ) hem till Sverige. Det kan i många fall bli mer ekonomiskt, eftersom sjukhemmen i Spanien är privata. Men vem gör bedömningen om du kan ta en ambulans transport hem ? Det är Du eller den anhörige till patienten. Vi besöker alltid personen i fråga innan en transport. Vi har stött på sjukhem som vägrat släppa en betalande kund, men när våra ambulans sjuksköterskor ifrågasatt varför. Har dom alltid gett med sig. När du eller din anhörig blivit utskriven från sjukhuset är det Du som avgör vad Du vill ska hända med dig eller Din anhörig.    

KAN NI INTE FLYGA ELLER FÅR INTE FLYGA

Kan inte flyga för olika orsaker eller man får inte flyga för sin läkare.

Eller att man ligger på ett Spanskt vårdhem och betalar dyra månadsavgifter.

Som kan komma upp till 2,500 euro ( Cirka 26,500 kronor ) i månaden.

Då har vi lösningen med sjuktransport hem till Sverige.

En sjuktransport kan kosta mindre en 4,5 månader på ett Spanskt vårdhem t.ex.

För mer information om att kunna komma hem till Sverige.
Med vår Ambulansenhet( Klicka här. )

Många har fråga oss om vi har sjuktransporter från Costa Del Sol.
Ja! vi har hämtat från Malaga, Mijas, Fuengirola, El Faro….. Hela Costa Del Sol kusten till Sverige.

Här är vår nya ambulans.
Renault Trafic 210 H turbo diesel.
Med den senaste generationen av Renault-motorer.
specialdesignad för långa transporter.
Vi har designat det själva utifrån vad vi behöver.
Ambulansen har AC för Spanska värmen och 2 värmesystem, för extrem kyla.
Här är vi på färjan mellan Puttgarden och Rödeby Alltid först
att lämna färjan.
En inblick i hur Ambulansen vår, ser ut.
En inblick i hur Ambulansen vår, ser ut.


Till vänster vår nya IVA sjuksköterska Maria och Paramedic Alexander.
Vår ambulans sjuksköterska Georgia och vår akututbildade Paramedic Alexander.

En liten paus innan vi skall in till en ny kund. Se på Utsikten. Se bilden Nedan!