Vi på Hemhjälp på Costa Blanca har nu funnits sedan 2003.

Vi finns här när du eller någon nära behöver hjälp eller stöd.
Många skandinaver som bor här vet själva hur ens livsvillkor kan ändras.
På grund av en olycka, ålder, eller tillfällig sjukdom.
För vissa människor behöver hjälp varje dag och vissa enstaka gånger i veckan eller någon gång i månaden.

ASSISTANSHJÄLP I HEMMET MED RUT AVDRAG

  • Hjälp att komma upp och i sängen.
  • Hjälp med hygien om så behövs.
  • Hjälp med toalettbesök
  • Lätt matlagning.
  • Medicinering.

Vi har nu RUT åt er som inte kan städa eller inte vill städa.


TRYGGHETSRESOR
Det finns många trygghetsresor till Spanien men alla dessa innebär att man åker med ett större sällskap.


PERSONLIG ASSISTENT UNDER FLYGRESAN:
Vi har undersköterskor som följer med som personliga assistenter……..


TOLKHJÄLP
På Sjukhus eller vårdcentralen,

Efter höftledsoperation Undvik flygresor de första 3 månaderna efter din operation för att undvika blodpropp.

När man blir utskriven från sjukhuset!

När du eller din anhörig blir utskriven från sjukhuset och blir hänvisade till ett sjukhem, finns alternativet att ta en ambulanstransport (Sjuktransport ) hem till Sverige. Det kan i många fall bli mer ekonomiskt, eftersom sjukhemmen i Spanien är privata. Men vem gör bedömningen om du kan ta en ambulans transport hem ? Det är Du eller den anhörige till patienten. Vi besöker alltid personen i fråga innan en transport. Vi har stött på sjukhem som vägrat släppa en betalande kund, men när våra ambulans sjuksköterskor ifrågasatt varför. Har dom alltid gett med sig. När du eller din anhörig blivit utskriven från sjukhuset är det Du som avgör vad Du vill ska hända med dig eller Din anhörig.    

KAN NI INTE FLYGA ELLER FÅR INTE FLYGA

Kan inte flyga för olika orsaker eller man får inte flyga för sin läkare.

Eller att man ligger på ett Spanskt vårdhem och betalar dyra månadsavgifter

som kan komma upp till 2,500 euro ( Cirka 26,500 kronor ) i månaden.

Då har vi lösningen med sjuktransport hem till Sverige.

En sjuktransport kan kosta mindre en 4 månader på ett Spanskt vårdhem t.ex.

För mer information om att kunna komma hem till Sverige. Klicka här.


En liten paus innan vi skall in till en ny kund. Se på Utsikten. Se bilden Nedan!